Logo
Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egyesület

Előszó és kronológia

Figyelem! Új ablakban nyissa meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Asarwil

Réges-régen egy messzi-messzi klubban…

Történetünk a Star Wars történetének egy alternatív változata. Házi szabályrendszer szerint játszva a játékos karakterek, mint hősök, a birodalom szemszögéből nézve átélték az alapfilmek (SW 4.5.6. részek) egyes eseményeit. A folytatásban alapul vettük Timothy Zahn és más szerzők könyveit, valamint egyes PC-s játékokat, melyek kapcsolódnak a Star Wars világához.

Így sok ismert szereplő úgy-mint NJK, illetve lény, hely és eszköz megjelenik e művekből idővel korábban vagy később, a történet viszont már változik. Az egyes karakterek magasabb rangon már erős befolyással bírnak az e világi eseményekre, maguk válnak történelem-formáló erővé. A mesélő fő történeti szála így fonódik egybe a játékosok akaratával…

 

A Yavin –i ütközet előtt egy évvel kezdődően a játékosok (JK) is részesei lehettek sorsfordító eseményeknek, cselekvéseik alapján azonban nem befolyásolták döntően a történetet. Ott voltak az első halálcsillag pusztulásánál (szép menekülés volt…), a Hoth –i ütközetnél, vagy a Bespinen lebegő Felhővárosban. A második halálcsillag pusztulása végül is bekövetkezett. A császár és a birodalom bukása után aztán feltűnt egy, a katonai ranglétrát végigjárt pilótából lett birodalmi admirális, egy bérgyilkosból kinevelt hírhedt fejvadász és klán vezér, valamint egy Vader –i tanítványból vált félelmetes sith nagyúr. Kronológiánk és az ő történetük Y.U. (Yavin után) 5. évtől kezdődik.

Kronológia

0    az első Halálcsillag pusztulása. (4.rész)

2    a Hoth-i ütközet. (5. rész)

4    az Endori ütközet (6. rész). A Császár és a második Halálcsillag pusztulásával elbukik a birodalom…

5    - Újdonsült hadurak felosztják a birodalmi területeket és erőket. A császár jobb keze- Screed főtiszt próbálja összetartani az egykori birodalmat Új Birodalom néven. Klev nagymoff megszerzi a Dolomar szektort és szembe helyezkedik az Új Birodalommal. Thrawn admirális kisajátítja a Kanchen szektort, több admirális követi őt, míg Needa admirális a galaxis nyugati részén szerez rendszereket. Palleon hadúr késve szerez tudomást az eseményekről, elfoglal néhány rendszert a Xappyh szektorban és moff-á kiáltja ki magát.
- A sötét jedik belviszálya Coruscanton. Összecsapnak a császári és vader -i titkos tanítványok, sokan meghalnak közülük.

6    - Screed merénylet áldozata lesz, a hátterében Orlok admirális áll. Orlok, Daala és Linkov Strav admirálisok triumvirátust alakítanak az Új Birodalomban.
- A szövetség mindent eldöntő támadást indít Coruscant ellen. Strav admirális flottájával kiválik a triumvirátusból és Corelia felé veszi az irányt. Az ütközet közben Luke jedi mester legyőzi Dakkan sötét jedi mestert és tanítványait. A szövetséges csapatok kudarca megakadályozza a hatalomátvételt, súlyos vereséget szenvednek el, Ackbar főadmirális épp túléli.
- Orlok halála. Úgy hírlik, fejvadászok állnak a háttérben. Daala admirálisnő egyedül marad.

7    - Luke ismét a Dagobán jár, ahol megjelenik előtte Yoda szelleme.
- Dante a sith és Raven a hírhedt birodalmi fejvadász támogatják Strav admirális törekvéseit a Corelia szektorban. Harcok árán Linkov Strav hadúr kerül hatalomra a szektorban, ezzel hatra nő a birodalmi moffok száma.
- Szövetséges csapatok Antilles admirális vezetésével győzedelmeskednek Klev nagymoff egy flottája felett a Farfin szektorban.
- A Sith átveszi a hatalmat Coruscanton és többször „leváltja” a hivatali apparátust. Ennek következményei kaotikus helyzethez vezetnek a birodalom irányításában. Néhány rendszer kikiáltja függetlenségét a Sesswenna szektorban. Daala admirális behódol és megkezdődik a szakadár rendszerek visszahódítása.
- Az Új Birodalom kísérletet tesz a Klevvel való kiegyezésre. Megnyerik maguknak Linkov Strav admirálist is. Dante távollétében Klev nagymoff hatalomra kerül Coruscanton, akit egy sötét jedi nő, Lumiya támogat. Daalát leváltják posztjáról és börtönbe vetik. A Sesswenna szektorban hamarosan rend lesz, a szakadár rendszereket megregulázzák. Dante visszatérésével létrejön egy kiegyezés, Klev uralma nem tart sokáig, a sötét oldal hatalmasai megölik. Kikiáltják az Új Birodalmi Császárságot, uralkodója Dante és uralkodónője Lumiya lesz.
- A klevi rendszerek önállósulnak Klev hadurainak jóvoltából és nem csatlakoznak a császársághoz.
- Egy szabotázs akcióban a jedik elfogják Linkov Strav admirálist a Duroson és a Felhővárosba viszik, ahol a szövetségi tanács előtt felelnie kell tetteiért.

8    - Ebben az évben Luke megalapítja az új Jedi Akadémiát és megkezdődik a Jedi Rend felállítása.
- Strav admirális kiszabadul és visszatér Coréliára. Átadnak egy új szuper csillagrombolót- a Space Sabre-t, mely Strav admirális zászlós hajója lesz.
- Revan fejvadászokkal felkutatja Daalát és Coruscantra viszi.
- Mindeközben a moffok tovább növelik befolyásaikat a külső rendszerekben. Hatalmuk egyre nő. Thrawn admirális Agressor osztályú hajóival hódításokba kezd a galaxis déli részén, Dolomar behódol. Palleon hadúr közben az új fejlesztésű Nebula csillagrombolói élén meghódítja a Xappy szektort.
- Csapdába csalnak két jedit a Vagranon, a Sith áldozatai Even Piell és Sak Ti a régi rendből.
- Katonai Szövetség köttetik az Új Császári Birodalom illetve Thrawn és Needa moffok között. Ez az úgynevezett Hármas szövetség.
- Linkov Stravot kinevezik az Új Császári birodalom főadmirálisává, miután egy külső szektort csatol a császársághoz megtörve a squibek és cephalopoidák népét.

9    - A szövetség terjeszkedése, újabb rendszerek csatlakoznak. A Glyte szektorban legyőznek ismét egy „klevi” flottát Antilles admirális vezetésével.
- A jedik Luke vezetésével felkutatnak néhány régi templomot.
- Szörnyű gyilkolás a Kinyenen. A kormányzósági épület és egy katonai támaszpont megsemmisül. Az akció hátterében Dante és Revan áll.
- Egy távoli nyugati rendszerben, a Dathomíron, Dante fogságba esik. Lumiya árulással egyedüli hatalomra tesz szert. Yavin utáni kilences év a terror kezdete Coruscanton.
- Lumiya rémtettei megrázzák a világot. Nyilvános kivégzések a hatalom átvétel első intézkedései. A birodalmi holo- televízió elnöke, valamint Silian szenátor, és magas rangú hivatalnokok az első áldozatok. A szenátus behódol. Revan elmenekül Coruscantról, akit nagy erőkkel kerestet a császárné.
- Mon Mothma a Szövetségi Tanács elnöke hivatalosan is elítéli Lumiya ténykedéseit. Felállítják a Calamari flottát.

10    - Folytatódnak az uralkodónő ténykedései. Coruscantot terraformálják, átépül a kormányzósági épület is. Sokan az alsóvárosba költöznek vagy elhagyják a fő rendszert. Strav főadmirálist leváltják miután sikertelen elfogási akciót hajt végre Revan ellen. Az uralkodónő főadmirálisnak Strav riválisát, Daalát nevezi ki, aki ellen újabb sikertelen merényletet követnek el ismeretlen tettesek… Megerősítik a katonai szövetséget a Császárság illetve Thrawn és Needa moffok között.
- Jól vizsgázik az újonnan felállított Sesswenna blokád, a körözött Revant egy ellenőrzéskor elfogják és Coruscantra viszik.
- Két Jedi átjut a Sesswenna blokádon és bejut a szektorba, de a császárnő megtalálja őket, sorsuk ismeretlen. A jedik neheztelnek Luke és a Szövetség tehetetlensége miatt. Lumiya megalapítja az Árny Akadémiát Coruscanton. A jedik félelmét tetézi a sötét árnyék terjedése. Megszületik Baal Revan.
- A Xa-Fel –i blokád. Thrawn és Needa moffok szembe fordulnak egymással. A kis helyi konfliktus egyre eszkalálódik. Brandei admirális, aki Thrawn követője, csapataival vereséget szenved a Churba szektorban, kitör a háború! Thrawn merész taktikával megveri előbb Needa, majd a támadó Daala főseregeit.
- A Szövetség támadást indít a fő seregét elvesztett Új Birodalom ellen. Antilles admirális hozzáfog a Dolomar szektor elfoglalásához. Ellene Strav admirális vonul a birodalmi erők maradékával és Balfronnál csodás győzelmet arat a szövetség fő flottája felett.
- Thrawn megittasulva győzelmeitől megtámadja a Sluis szektort és Sluis Van -nál megütközik az Ackbar vezette Calamari flottával. A harcok súlyosak, végül Thrawn visszavonulásra kényszerül.
- Kyle Katarn jedi mester üldözve egy sötét jedit, rábukkan a Jedik Völgyére. Az ősi hely szent a jedik szemében, Luke jedi nagymester is ellátogat oda. 
- Ez év végén döntő ütközetre kerül sor az Új Birodalom és a Szövetség között. A szövetséges csapatok támadását egy kétes fogolycsere váltja ki, melyben Strav emberei megölik a hős hadvezért, Wedge Antillest és Syunb Snunb-ot. Coruscant szövetségi blokádját a felbérelt Eyttyrmin Baiv kalózvezér hajóival és csodás taktikájával sikerül szétverni. Ackbar lemond, de a szenátus nem fogadja el, majd Leia Organa szenátor személyes kérésére megszervezi a szövetség védelmét.

11    - Új idők a birodalomban. Kiderül, a császárné halott. Strav főadmirális váratlanul lemond posztjáról Thrawn főadmirális javára. Egyesítik erőiket, majd a vereségtől kábult szövetség ellen vonulnak. Farfin szektor kis ellenállással elesik. Thrawn személyes bosszújában elpusztul a sötét rend Coruscanton.
- Coruscant alvilága behódol Frost Revan fejvadász előtt, miután lefejezik a klánokat. Megalakul a coruscanti nagy klán- a Black Sun. A galaxis alvilági urainak mindez nemtetszését váltja ki.
- Luke és még néhány jedi mester egy merész akcióban foglyul ejti Thrawn főadmirálist. A Birodalom irányítását ismét admirálisok veszik át.
- A galaktikus alvilág összeesküvése a Black Sun nagy klán ellen, vezetőjük  Scruppa a hutt. A galaxis leghírhedtebb fejvadászai indulnak Revan fejéért, ők a Kilencek.
- A birodalmi flotta előőrse megérkezik a Sumitra szektorba és váratlanul blokád alá vonja a Kashyykot, majd Maewen Wilar parancsnok csellel elfoglalja a Woostri rendszert. A világholon megrázó képsorok láthatóak a birodalom kegyetlenkedéseiről. Strav főadmirális megérkezik a szektorba és csapataival szétbombázz egy Yavini jedi templomot. Mindennek hatására számos birodalmi létesítmény ellen indul szabotázs akció galaxis szerte.
- Strav főadmirális összegyűjti a teljes birodalmi flottát és gyors támadást indít az egyik szövetséges fellegvárnak tartott rendszer, Mon Calamari ellen. Bane Nothos admirális nem követi őt. Az összecsapás rendkívül súlyos, de folytatódik Strav sikersorozata és tönkreveri a szövetséges fő flottát, Ackbar fogságba esik. A siker ellenére a birodalmi armada is visszavonul.
- Palleon hadúr az Orus szektor szövetséges rendszerek hódításába kezd miután a szövetség vereséget szenved.
- Ackbar-Thrawn fogolycsere. A birodalom főadmirálisa visszatér Coruscantra, míg Ackbar végleg visszavonul.
- Revan halálhíre. Úgy tudni alvilági leszámolás áldozata lett.

12    - Scruppa a hutt vezér halálának körülményeit rejtély övezi. A nyomok Erőhasználóra mutatnak, Sedrist -a Horch klán végrehajtóját- vádolják. Emiatt küszöbön áll egy galaktikus alvilági háború a Horch és a Hutt Szövetség között.
- Dante - Darth Fatum- visszatérése aggodalommal tölti el a birodalmi vezetést.
- Thrawn főadmirális újraszervezi a birodalmat. Feltöltik a flották készleteit, négy admirális indul a szövetséges szektorok ellen- Glythe, Sumitra, Sluis.
- Határincidens az Abrion szektornál. Wilar admirális flottája megsérti a Birodalom-Palleon közti határvonalat, feltartóztatnak számos kereskedőt.
- Palleon hadúr válaszul a határsértésre csapást mér a Dufylvan szektor Zebitrope IV rendszerében, akcióját a Hutt Szövetség segíti. Megtorpan a birodalom déli- hadjárata miután Thrawn visszahívja Nothos és Wilar admirálisokat. Palleon végül visszavonul.
- A Sith Nagyúr és Luke találkozása a Jedi Akadémián. Kettejük összecsapása elmarad, a jedik aggodalmuknak adnak hangot. Darth Fatum üzenete megdöbbenti az Alvilágot. Kiderül, ő felel Scruppa a hutt vezér haláláért.
- Három sorsdöntő csatavesztés úgy tűnik megpecsételi a Szövetség sorsát:
első- Kasshyyk blokádja, majd ostroma. Tabron és Strav admirális legyőzik Narra szövetségi flottáját Kasshyyknál. Tabron szörnyű pusztítást végez a vukik között.
második- Strav admirális Elroodnál megveri Afyon kapitány csapatait. Glythe szektor is veszélyben.
harmadik- A Harmadik Mon Calamari ütközet, melyben Thrawn főadmirális valamint Wilar és Nothos admirálisok legyőzik a szövetség fő flottáját. A kalamari hajógyárak pusztulása.
- Adar Talon ellencsapása váratlan és sikeres Kasshyyknál. Tabron halála.
- Szabotázs Luke vezetésével melyben elpusztítják Thrawn Eclipse-ét.
- Palleon szuperfegyvere „működni” kezd. Megkezdődik a déli szektorok ostroma.
- Neelgaimon, Kirdo III és Lafra teljes pusztulása. Palleon birodalma összeomlik, milliárdnyi halott. Természeti csapást sejtenek, de a jedik tudják, hogy a sith nagyúr műve. Meg kell állítaniuk a nyílván őrült sithet, nem késlekedhetnek.
- Maewen Wilar admirális folytatja a Glythe szektor ostromát, miután Linkov Strav admirálisnak nyoma vész a Yavin IV-en. A kereskedők szenvedései tovább növelik a birodalmi ellenszenvet és az admirálisok hírhedtségét.
- Dathomír-i „jedi tréning”. Luke és Darth Fatum összecsapása döntetlennel végződik, az Éjnővérek megzavarják őket. A jedik felfedezik a dathomíriakat, megfejtik Ctu’unthor rejtélyét. Darth Fatum visszavonul Korribanra.
- Ez év végére Palleon hadúr gyors ostrommal elfoglalja a Dufylvan szektort. Thrawn visszavonul és döntő ütközetre készül Culroon III-nál. A birodalmi flotta végül győzedelmeskedik és Palleon főflottája megsemmisül.

13    - a jedik sikere. Elfogják Revan birodalmi fejvadászt, a Black Sun nagyklán vezérét az Arcanián, K.Katarn jedi mester pedig megtévesztéssel elrabolja a Glythe szektort terrorizáló M.Wilar admirálist. A Szövetségi Tanács előtt perbe fogják őket és háborús bűneik miatt börtön vár rájuk.
- M.Ralle hadúr a Palleon-i seregek élén folytatja a hadjáratot és a galaxis ágyúnak nevezett csodafegyverrel támadásba lendül. Thrawn főadmirális cselt vet és megütköznek a Fakír szektor határán, a harc súlyos veszteséggel és a birodalom vereségével zárul!
- alvilági merénylet áldozata lesz Dorja admirális. Az Új Birodalom katonai vezetés nélkül marad és az uralkodó sith nagyúr sem regnál. Coruscanton hamarosan felbukkan Ralle ezredes, aki átveszi a hatalmat, azonban a birodalom újbóli széthullását már nem tudja megakadályozni. Rendszerek és egész szektorok önállósulnak birodalmi hadurak és kormányzók kezein.

14    - a Szövetség, kihasználva a birodalomban uralkodó káoszt, gyenge offenzívába kezd régi területei visszaszerzéséért. Déli és keleti szektorok diplomáciai visszahódítása kezdődik.
- M.Ralle főadmirális a Birodalom örökösének kiáltja ki magát és felszólítja a magas rangú tiszteket és kormányzókat a behódolásra. Hatalmát a háttérben egy bukott jedi - Brakiss - támogatja.
- alvilági mozgolódás galaxis szerte. Az önjelölt moff-ok hatalmi harcaiban kiütköznek az alvilági ellentétek. Küszöbön áll a Hutt szövetség és a Négyek háborúja.

15    - felderítő utazások a nehezen hajózható magvilág rendszerei és a galaxis pereme felé. A Szövetség rejtett birodalmi bázisokat keres.
- a jedik sikeres küldetései, és a rend erősödése. Kiszabadítanak néhány prominens szövetséges foglyot az egykori birodalom börtöneiből.
- Leia Organa szenátor sikeres diplomáciai küldetései folyamán több régi szövetséges rendszer is csatlakozik a Szövetséghez.
- Ackbart felkérik a készülődő szövetséges támadó flotta vezetésére, de visszautasítja. Maga helyett tanítványát Ethan A’baht –t ajánlja. Feszültség érezhető a Tanácsban, Bors’k Fey’lya főtanácsos maradinak nevezi a kalamari háborús hőst.
- M.Ralle ezredes-főadmirális kétfrontos háborúba kezd a birodalmi rendszerek visszaszerzéséért. Katonai és alvilági erőket is bevetnek, ugyanis a biztonságos bolygópajzsok mögé bújt kormányzók nem ismernek el magukon kívül más urat.

16    - Coruscant Alsóvárosa, a Black Sun fészke, lángba borul a Hutt alvilági terjeszkedés miatt. Ralle főadmirális szabad kezet, sőt, támogatást ad a Hutt szövetségnek. Eumib helyettes vezér segítséget kér szövetségeseitől.
- a Négyek és a Hutt szövetség háborúja. Egycsapásra, mintha csak erre vártak volna, megmozdul a galaktikus alvilág. Veszedelmesebb ez mint a nyílt harctéri ütközet, kiszámíthatatlan és nem tudni előre, hogy hol csap le.
- néhány nagymoff előnyt próbál kovácsolni a zűrzavaros helyzetben. Pártjára állva egyik-másik oldalnak, remélnek támogatást céljaik eléréséhez. Sikerrel.
- Mon Mothma újbóli megválasztása a Szövetségi Tanács élére csak egy szavazaton múlott, ellenfele Fey’lya tanácsos kifogással él. Újabb botrány.
- egy jedi nyomozás során kiderül, hogy Fey’lya főtanácsos a Kereskedelmi Szövetség anyagi támogatását élvezi. A botrány tovább dagad a szenátusban.

 

Fent

Keresés

Véletlen kép a galériából

Európa az 1100-as években
Image Detail Image Download
Fent